Bătaie de joc pe banii contribuabililor

Tecuci, primarie Comisia de concurs constituită pentru ocuparea unui post de director în cadrul UAT Tecuci comunică:

„Rezultatul probei practice pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcţia contractuală de conducere de Director – Direcţia Servicii Publice din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Concurs Tecuci

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 9 ianuarie 2018, ora 10, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci”.

Din anunţ nu se înţelege dacă a fost proba scrisă, proba practică, ori ambele.