Rezultatul probelor scrise la examenele pentru administraţia locală

Ieri, la sediul Primăriei Tecuci, a avut loc proba scrisă a concursului ce vizează angajarea mai multor funcţionari.

Pentru funcţia publică de Şef Birou la Biroul Fonduri Europene rezultatul este acesta:

Sef FE

Pentru consilier superior la Serviciul Buget Contabilitate:

consilier Buget

La funcţiile de consilier juridic I asistent la Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă şi Biroul Achiziţii Publice rezultatul este acesta:

consilieri juridici