Candidaţi înscrişi la concursul organizat de Primărie

 

Astăzi a fost afișată selecția dosarelor pentru examenul de ocupare a unor posturi vacante, organizat de Primăria Tecuci.

Aceste funcții declarate vacante de autorități sunt în număr de cinci, consilieri superiori la Biroul Fonduri Europene, Serviciul Buget Contabilitate, Biroul Urmărire Încasare Executare Silită – P.J., Biroul Urmărire Încasare Excutare Silită – P.F., din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Rezultatul selecției dosarelor este următorul: