Dezbatere publică: Stabilirea taxei de salubrizare

 

Primăria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare”.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Tecuci, cât şi pe internet.

Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci, joi 20 decembrie 2018, la ora 16,30.  

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi depuse până la data de 10 decembrie 2018 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam 25, transmise la nr. tel/fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro .

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ”.

Proiectul poate fi consultat AICI.