Trei posturi de îngrijitoare scoase la concurs

 

Spitalul municipal „Anton Cincuˮ Tecuci organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de îngrijitoare curățenie. Chiar dacă anunțul a fost redactat din 27 decembrie 2018, de-abia astăzi a fost făcut public pe site-ul instituției medicale.

Înscrierea dosarelor  la acest concurs se va face la Biroul RUNOS din cadrul spitalului până la data de 22 ianuarie, ora 12.

Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor în 25 ianuarie, proba scrisă care va avea loc în 31 ianuarie la ora 10, proba practică și interviul în data de 4 februarie, ora 11.

Dosarul de concurs va cuprinde: cerere de înscriere la concurs, copie act identitate, copii care să ateste nivelul studiilor, copie a cărții de muncă ori adeverință care să ateste vechimea în muncă, cazier juridic, adeverință medicală de la medicul de familie, aviz psihologic, curriculum vitae, chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 50 lei.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Spitalului sau la telefon 0236.811.608 și 0236.812.441 interior 50.

 

Please follow and like us:
error: Content is protected !!