Combinație perfectă între cifre, litere și istorie la AARD-CAR Unirea Tecuci – Galerie foto

 

Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, la sediul Asociației Unirea a avut loc Adunarea generală a membrilor pentru discutarea, prezentarea și analizarea rezultatelor din anul 2018 și prezentarea Proiectului de buget pe anul în curs.

Manifestarea a fost deschisă cu cu slujba de pomenire pentru cei 3.590 de membri ai asociației decedați în anul 2018, slujba fiind efectuată de preoții Gheorghe Bâra, Ioan Lupu și Constantin Velicu, cărora li s-a alăturat și dascălul Cătălin Poenașu.

 În continuare, moderatorul evenimentului, președintele asociației, ec. Cătălin Dodu, a dat cuvântul lui Gheorghe Panchiosu, membru în Comitetul Director, pentru a prezența Procesul verbal de prezență a membrilor convocați, unde prezența pentru a fi statuară, adică jumătate plus unu ar fi trebuit să fie 50, în sală aflându-se 60 de invitați, validându-se legalitatea acesteia.

A luat cuvântul apoi președintele asociației, motivând alegerea acestei date a adunării generale care în mod normal se desfășura la sfârșitul lunii martie, dar toate documentele  contabile de încheiere a anului au fost încheiate până la această dată. Margareta Năstase a prezentat în continuare Raportul comisiei de cenzori, arătând faptul că au fost verificate peste 141.309 de chitanțe emise, 3.513 ajutoare de deces și 8.000 cereri împrumut, toate fiind corecte, negăsindu-se nereguli. Bilanțul contabil pe anul 2018 și Proiectul de buget pe anul 2019, au fost prezentate de contabilul șef al asociației, Daniela Motoc.

 Președintele asociației vine cu unele completări ale Raportului Consiliului de conducere, amintind și de faptul că asociația este acum în cel de al 137-lea an de existență și al doilea an de mandat din cel de șapte ani. Se amintește de concursurile organizate de asociație, care au continuat și în anul 2018, respectiv concursul de șah, de table, sprijinirea aparițiilor unor noi cărți, dar și alte activități. Sunt prezentate în continuare cifre care arată creșterea numărului de membri și de ajutoare acordate fie prin CAR fie la decese, de succesul celei dea șasea ediției a Cupei de șah și de programul de Crăciun alături de oameni.

Este amintit și succesul obținut cu Mitingul Aviației din 1 iulie 2018 și de relansarea site-ului electronic al asociației, pentru ușurarea și scutirea de deplasare a unor membri.

Se spune și faptul că unitatea beneficiază de Autorizație de transport în Tecuci, pentru decese dar și internațional, fiind singura societate în perfectă legalitate, cu toate autorizațiile necesare obținute.

 Se subliniază apoi faptul că dacă organele locale sau chiar guvernamentale nu au realizat mari lucruri în anul centenar, Asociația Unirea are cu ce se mândri în acest sens, făcând multe lucruri pentru tecuceni și nu numai. Se vorbește în continuare că dacă în anul 2017, asociația a sprijinit apariția cărții profesorului Mihai Pohrib despre participarea tecucenilor la Primul Război mondial, acțiunea a continuat și în anul 2018.

Se amintește în continuare că unitatea de la Focșani are de acum șase ani vechime iar cea de la Galați, un an de la înființare. Este amintită și deplasarea unui colectiv de membri ai asociației pentru ajutorarea unor familii din județul Harghita, în comuna Plăieșii de Jos, vorbindu-se în continuare și de proiectul amenajării unei Săli de pomeniri la locația din str. D. Hârlescu, spunându-se că acum, la împlinirea a 137 de ani de la înființare, asociația este o unitate cu o mare stabilitate economică.

 Partea a doua a manifestării, a fost dedicată lansării noii cărți intitulate „Tecuci, un ținut cu vocația Uniriiˮ, lucrare realizată de un colectiv din care au făcut parte Ștefan Andronache – coordonator, Daniel Bradea, Manuela Cepraga, N. Chiscop, Cătălin Dodu, Daniel Dojan, Ghiță Nazarie, Mihail Pohrib, Vladimir Radu, Eleonora Stamate, Aida Zaharia și Alma Andronache.

Moderatorul evenimentului, ec. Cătălin Dodu, ne spune că deși aceasta este cea de a treia lansare, după cea de la Muzeul Unirii Alba Iulia, Muzeul Unirii din Iași, aici, parcă are cele mai mari emoții. Vorbitorul consideră această lucrare ca una de o importantă deosebită. Ne este prezentată o diaporamă cu vizita colectivului de tecuceni la Iași, la lansarea cărții, unde au luat cuvântul profesorii Ș. Andronache, V. Radu și D. Bradea.

 Trecând la analiza cărții, prof. Radu Vladimir ne mărturisește că „La momentul pornirii acestui proiect, nu se credea că se va reuși o lucrare de o astfel de amploare, lucrare care va rămâne tecucenilor, în special intelectualilor tecuceni, printre care îndrăznesc să mă număr și eu. Am militat pentru denumirea din titlu de  Ținut, pentru că așa am considerat că e mai corect. Acum, îmi vin în minte cuvintele marelui Rebreanu, care spunea că autorul deține cartea până la apariție, ieșită de sub tipare, nu-i mai aparțineˮ.

Este invitat la cuvânt unul din colaboratorii acestei cărți, arhivistul Muzeului tecucean, Daniel Dojan, vorbind despre evenimentele tecucene petrecute în anul 2018 și 2017. Ne este prezentată apoi diaporama intitulată „Generația Unirii în Gulagul comunist din Româniaˮ, dar și ce s-a intamplat cu generația de după 1945, mulți sfârșind în temnițe. Dacă în acte, numărul deținuților era de 400.000, în realitate numărul lor trecea de 2.000.000. Ne este prezentată și Harta geografică a detențiilor.

Revenit la microfon, prof. Radu amintește celor prezenți faptul că Tecuciul a fost orașul prin care au trecut mari personalități cum ar fi A.I. Cuza, Costache Negri, Vasile Alecsandri și mulți alții. Ne vorbește în continuare de legăturile Tecuciului cu Basarabia, unde un rol important îl are prof. Ștefan Andronache.

 Am urmărit apoi o altă diaporamă, realizată de părintele Constantin Velicu, în care am văzut vizita unui grup al Asociației Unirea în satul Doboi, comuna Plăieșii de Jos din județul Harghita, unde se încearcă deznaționalizarea românilor în propria țară, tecucenii ducând acolo multe ajutoare, înaintea marii sărbători de Paști. E totuși vorba de o localitate din România, la doar 170 km de Tecuci.

Luând cuvântul, părintele Ioan Lupu din localitatea menționată, prezent special la acest eveniment, ne spune cu amărăciune că în acel sat, din 110 copii, azi mai găsim doar 6 elevi pentru școala în limba română. Dureros! Părintele ne spune cu mâna pe inimă: „Am ținut să vin aici, că să vă mulțumesc încă odată pentru ceea ce ați făcut pentru noi, locuitorii unui sat arhaic, aflat între Târgu Secuiesc și Miercurea Ciuc. Avem acum în sat și o bibliotecă în limba română și mulțumesc special și părintelui Velicu, cel care ne-a descoperit în acel locˮ.

A luat cuvântul prof. Mihail Pohrib, pe care prof. Radu îl numește „un demn urmaș al profesorilor C. Solomon, Ștefan Rugină, Elena Puiu, sau Titus Cristeaˮ. Profesorul Pohrib face o interesantă incursiune în istoria tecuceană, amintind de oameni și fapte dar neuitând de Alexandru Papadopol – Calimah, primul tecucean membru al Academiei Române, dar neuitând de cei 116 eroi tecuceni. Ne vorbește în continuare de diferența de viziuni dintre C. Brătianu și Barbu Catargiu, Cuza alegând între ei liberalismul moderat.  Și să nu uităm, încheie prof. Pohrib, faptul că tecucenii au asigurat în Primul Război mondial, logistica și alimentele.

 Cu alte dovezi ale istoriei tecucene a venit și masterandul Daniel Bradea, vorbind de cei 15.000 de tecuceni plus refugiații, care locuiau în câmp, în corturi.

Este invitat la microfon pictorul Mircea Cojocaru, autor al unui interesant și ingenios Triptic al Unirii, acesta începând prin a adresa mulțumiri președintelui AARD-CAR Unirea Tecuci pentru modul cum a reușit să adune atâtea valori și pentru devotamentul manifestat.

A urmat proiecția video cu cele trei Uniri, începând cu cea realizată de Mihai Voievod Viteazul, apoi Unirea din 1859, terminând cu Unirea din 1918.

Luând cuvântul, prof. Ștefan Andronache, coordonator al acestei impunătoare lucrări, începe tot prin a mulțumi ec. Cătălin Dodu, bucurându-se că a putut lucra alături de acest colectiv, apreciind aportul adus și de mai tinerii Daniel Bradea și Daniel Dojan, tineri de mare inițiativă.

 Am urmărit apoi diaporama realizată de prof. Andronache, intitulată „Drumul spre Marea Unireˮ, o proiecție foarte bine alcătuită, cuprinzând cele mai importante momente ce au dus la Marea Unire.

Prof. Andronache prezintă apoi o medalie obținută de la dr. Chiru Rusu, o dovadă a vechimii Societății Unirea Tecuci.

Aprecieri asupra cărții, dar și a întregii activități realizate la AARD-CAR Unirea, au venit și de la prof. Virgil Pavel, spunând printre altele că văzând ce evenimente frumoase au loc aici, la Tecuci, nu regretă faptul că s-a stabilit în această localitate și consideră Tecuciul, o Mică Academie!

 În final, președintele Asociației, mulțumește celor prezenți pentru participare spunând că această lucrare, este deja la cea de a doua ediție, întrucât prima a suferit modificări iar acum, se va trece la cea de a treia ediție.

Am asistat, așa cum am spus la început, la o frumoasă îmbinare între matematică, literatură și istorie, o adevărată lecție de viață pentru cei care au participat. Mulțumiri și felicitări, organizatorilor!

 

Iancu Aizic