Plăți ilegale de peste 740 milioane lei efectuate de Primăria Tecuci

În rectificarea bugetară a municipiului Tecuci din luna octombrie 2018 au fost luate în calcul și indemnizațiile de hrană acordate funcționarilor, începând cu data de 1 decembrie cât și majorarea drepturilor salariale cu începere de la 1 ianuarie 2019.

Aceste indemnizații de hrană au fost deja acordate funcționarilor instituțiilor publice din Tecuci pe statul de plată din 10 ianuarie, pentru zilele lucrătoare din decembrie.

Indemnizația de hrană acordată funcționarilor instituțiilor publice din Tecuci este de 317 lei lunar, reprezentând 15 lei/zi/angajat. Suma necesară pentru acoperirea lunară a acestor indemnizații de hrană este de 74.178 lei, adică aproximativ 750 milioane lei vechi.

Indemnizația de hrană este reglementată prin art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ce spune Legea

Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 personalul bugetar beneficiază de indemnizația de hrană, conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Indemnizația se acordă doar la funcția de bază, fiind un drept al tuturor salariaților și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Singurele categorii cărora nu li se acordă această indemnizație de hrană sunt persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, această interdicție fiind expres reglementată prin lege, la art. 18 alin. (4).

Conform mărturiei funcționarilor tecuceni, aceștia au primit indemnizațiile de hrană aferente zilelor lucrătoare din decembrie. 

Așadar, Primăria Tecuci și instituțiile subordonate Consiliului Local au acordat angajaților indemnizațiile de hrană pentru luna decembrie 2018, când, de fapt plata trebuia făcută în 10 februarie, ziua salariului, pentru luna anterioară – ianuarie 2019.

Cine răspunde de faptul că s-a făcut această plată ilegală în municipiul Tecuci de circa 750 milioane lei, cine semnează ca ordonator principal de credite?