Luni, 13 mai, ședință ordinară CL

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  13 mai, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 39/28.02.2018 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec SRL.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019.

7.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019 – august 2019).

Informări, interpelări, petiții:  Informarea nr. 27832/07.05.2019.