Asociaţia Bunul Samaritean somată să plătească retroactiv 276.006 lei, fără o bază legală

 

Asociația United Cristian Aid Bunul Samaritean, organizație umanitară, activează de 15 ani în comuna Nicorești, județul Galați. Avem un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, unde găzduim și îngrijim 13 persoane cu handicap grav. Acești oameni locuiesc la sediul asociației de aproximativ 15 ani, nu au rude sau familii care să se intereseze de ei. Asociația este singura lor casă și familie.

De la înființare și până în prezent, Asociația a fost scutită de plata taxelor și impozitelor, așa cum de fapt sunt scutite peste tot în țară organizațiile prestatoare de servicii sociale pentru faptul că găzduim și îngrijim persoane cu handicap grav, deci facem un serviciu important societății în general și comunității locale în special.

În urma unui conflict personal al primarului comunei Nicorești, Ionel Boghiu, cu reprezentanții Asociației, acesta a început o campanie de hărțuire și denigrare a Asociației, folosindu-se de funcția pe care o deține pentru a îngreuna / obstrucționa activitatea organizației noastre. Astfel, primarul Ionel Boghiu, a hotărât că nu va mai permite ca asociațiile umanitare din comunitate să fie scutite de plata taxelor și impozitelor.

Mai mult decât atât, încearcă în mod abuziv să silească asociația noastră să plătească retroactiv impozitele și taxele pentru toți anii de la înființare și până în prezent, ceea ce este absurd și ilegal.

La data de 7.05.2019, Primăria Nicorești a trimis o „Înștiințare de plată”, prin care cere asociației să plătească o sumă foarte mare, respectiv 194.648 lei cu titlu de debit și 81.358 lei ca majorări, deci în total o sumă de 276.006 lei (aproximativ 58.000 euro).

În înștiințarea de plată nu se precizează care este perioada luată în calcul, dar este evident că o sumă atât de mare, reprezintă impozitul pentru mai mulți ani, posibil toată perioada de la înființarea asociației și până în prezent. Nu se precizează care este titlul executoriu în baza căruia a fost emisă această înștiințare de plată, sau dacă măcar există un titlu executoriu.

Nu se precizează baza legală, în temeiul căreia primăria pretinde o sumă atât de mare, cu caracter retroactiv.

Menționăm că în anii trecuți, dar și în 2019, Primăria Nicorești a emis mai multe certificate fiscale, în care atestă faptul că Asociația nu are nici un fel de datorii la bugetul local.

Dacă, în toți anii anteriori, Asociația nu a avut nici un fel de datorii la bugetul local, cum se explică această pretinsă datorie de 276.006 lei (58.000 euro)?

În arhiva primăriei, în documentele din ultimii 15 ani, Asociația United Cristian Aid apare că fiind scutită de la plata impozitelor și taxelor, deoarece este organizație umanitară din comuna Nicorești, care are ca obiect de activitate îngrijirea persoanelor cu handicap.

Astfel încât, se pot pune niște întrebări:

– De ce în ultimii 15 ani am fost scutiți de la plata taxelor și impozitelor și în prezent nu mai suntem? Ce s-a schimbat față de ultimii 15 ani?

– Este legal să ceri impozitul retroactiv pentru 15 ani?

– În comuna Nicorești, o persoană este scutită sau nu de impozit, în funcție de cum este prieten sau dușman cu primarul Ionel Boghiu?

– Cum explică primarul faptul că s-au emis acele certificate fiscale care atestă că nu avem datorii la bugetul local?

* Trebuie menționat că la sfârșitul anului trecut, la data de 10 decembrie 2018, a existat un incident violent, petrecut între primarul Ionel Boghiu și fratele acestuia Eugen Boghiu pe de o parte și directorul Asociației Ionel Melinte de cealaltă parte. Dir. Ionel Melinte a fost agresat fizic, ceea ce l-a determinat să depună o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă împotriva celor doi frați: Ionel Boghiu primar și Eugen Boghiu – polițist local. (Nr. dosar penal 5410/248/P/2018).

Avem convingerea că primarul Ionel Boghiu urmărește de fapt distrugerea organizațiilor umanitare care activează în comuna Nicorești, deoarece numai așa se poate explica faptul că ne pretinde, în mod ilegal, să plătim niște sume enorme, cât și faptul că ne denigrează activitatea în presă sau oriunde are ocazia. Nu ne explicăm cum un om care reprezintă autoritatea locală, face atâta rău, pentru a lipsi niște persoane cu handicap de singurul adăpost și sprijin pe care îl au.

Art. 456 – Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: (…)

(t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Art. 464 Scutiri

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

Art. 469 – Scutiri (1)

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate.

Înştiinţarea de plată poate fi poate fi consultată AICI. 

 

Asociația Bunul Samaritean

error: Content is protected !!