Campusul școlar Tecuci. Pe urmele unui proiect ratat. Un dosar neglijat intenționat de Primăria Tecuci

 

Un campus școlar trebuia să se înfiinţeze în municipiul nostru, acesta fiind destinat elevilor de la Liceul tehnologic „Elena Caragianiˮ Tecuci.

Lucrările au demarat în anul 2008 pe terenul mocirlos al fostei unități militare. În joc erau 21 milioane lei, mai precis 21.144.867 lei, care veneau de la  Ministerul Educației. Se preconiza realizarea școlii, etajată, cu 24 de clase, laboratoare, cabinete, internat, cantină, garsoniere pentru profesorii navetiști, ș.a.

Ce s-a realizat? O fundație pe care s-a cheltuit 1,7 milioane, realizată de către ICMRS Galaţi, care câștigase licitația. A fost încheiat contractul nr. 59.433/06.03.2008, în care se prevedea ca lucrările să dureze 36 de luni. Campusul trebuia inaugurat în martie 2011, însă lucrările au fost întrerupte definitiv deoarece firma constructoare, ICMRSG, a fost nemulțumită de suma primită.

Anii au trecut, Tecuciul a rămas cu o fundație de 1,7 milioane de lei, realizată aiurea, într-un spațiu înconjurat de dărâmături.

În urma unui control al Curții de Conturi se descoperă un prejudiciu la proiectul de realizare al Campusului școlar. Conform raportului inspectorilor,  prejudiciile estimate de către auditori se ridică la 3,4 milioane lei, respectiv 34 miliarde lei vechi.

Pe urmele dosarului Campus

Conducerea Primăriei Tecuci, în data de 18 august 2016, acționează în judecată pe Eduard Finkelstain – fost primar, Nona Popovici – fost șef Investiții, Lavinia Capmare – fost director Liceu tehnologic, Garofița Ioana Zaharia, PFA Doru Bogdan – diriginte de șantier, pentru a se recupera de la aceștia suma de 3,4 milioane lei reprezentând prejudiciu Campus.

La data de 20 ianuarie 2017, Instanța pune în vedere Primăriei Tecuci să depună la dosar mai multe acte, raport de audit, etc., legate de prejudiciu.

UAT Tecuci nu depune înscrisurile, deși avea obligația să le depună fiind reclamant în cauză, cel care a promovat acțiunea și direct interesat în recuperarea prejudiciului.

Nefiind depuse actele de către Primăria Tecuci, instanța acordă mai multe termene: 22.03.2017, 21.04.2017, 23.05.2017.  Văzând că UAT Tecuci refuză să depună înscrisurile solicitate, deoarece era interesul său să le depună pentru a recupera prejudiciul, la termenul din 3 iulie 2017 instanța suspendă dosarul tot în ideea ca în această perioadă UAT să poată formula cerere de repunere pe rol în vederea continuării judecății cu depunerea înscrisurilor solicitate.

Primăria Tecuci nu manifestă interes să depună actele solicitate și în 22 ianuarie 2018 instanța constată perimată acțiunea și respinge acţiunea pe excepția perimării, fiind vorba despre neglijența reclamantului UAT Tecuci să-și susțină propria acțiune.

Totodată, UAT Tecuci este obligat și față de pârâți la plata sumei de 13.420 lei cheltuieli de judecată. Termenul de recurs era de 5 zile de la pronunțare, însă UAT promovează un recurs după 70 de zile de la pronunţare, respectiv în data de 2 aprilie 2018.

Recursul este respins ca tardiv iar UAT este obligat la încă 4.500 lei cheltuieli de judecată. În total, la  dosarul 6461/121/2014 Primăria Tecuci a plătit 17.920 lei cheltuieli de judecată, deși nu a avut loc o judecată de fond, actiunea promovată de UAT Tecuci fiind respinsă pe excepția perimării din neglijența funcționarilor tecuceni care nu au depus documentele solicitate de instanță, ori nu au făcut demersuri în susţinerea cauzei cu administrarea / refacerea probelor.

La momentul de față nefiind vorba despre o judecată de fond, acțiunea fiind respinsă pentru funcţionari care trebuiau să apere interesele UAT Tecuci, în termenul legal de prescriptive de 3 ani trebuie reformulate acțiunea și promovată împotriva acelorași pârâți pentru a se recupera prejudiciul. Termenul de prescriptive de 3 ani se va împlini la data de 22 ianuarie 2021.

Concluzii

Ce intenții poate avea conducerea Primăriei Tecuci de nu a dus până la capăt această acțiune judecătorească, nu știm. Dar se poate face o asociere între fostul primar Finkelstain și actualul, Hurdubae. Să fi căzut la pace și relații de curtoazie cei doi, iar formaţiunile politice din care fac parte să  fi îngropat securea războiului?

Per total prejudiciul Campusului școlar era de 3,4 milioane lei. La acesta se adaugă  17.920 lei, bani din visteria locală a Tecuciului. Mult, puțin, cine mai contabilizează?