Proiectele ședinței ordinare a Consiliului local pentru luna iulie

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, joi, 25 iulie, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 39/28.02.2018 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec SRL.

4.Proiect de hotărâre privind trecerea suprafeței de teren de 25.217 mp din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică a deșeurilor de fier.

Informări, interpelări, petiții.

– Raportul privind activitatea asistenților personali pe semestrul I al anului 2019 a Direcției de Asistență Socială.

– Adresa nr. 40915/R/17.07.2019 privind activitate CUP Tecuci a Serviciului Monitorizare Servicii Publice.

– Informarea nr. 4840/28.01.2019 privind situația locuințelor de serviciu ale UAT Municipiul Tecuci.

– Nota informativă a PFA Zamfir Florin Ioan, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 83/19.07.2019.