Complexă activitate la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – Foto

 

În ultimul timp, muzeul tecucean a început să ne delecteze cu interesante și complexe activități care încep să atragă publicul tecucean. Astfel, sâmbătă 10 august 2019, începând cu orele 18,30, muzeul cu parteneriatul Casei de cultură, a oferit tecucenilor o frumoasă seară culturală autentică care, pe lângă o lansare de carte, a oferit un minispectacol muzical cu tineri interpreți de la Casa de cultură, dar și un interesant film documentar.

Manifestarea a început cu lansarea cărții „Starea țăranului ilustrată în cărțile poștale, România 1894 – 1943”, având autor pe ing. Nicolae Stan – Liești, cunoscut filatelist și cartofilist lieştean, care, în lunga lui activitate, a obținut numeroase premii naţionale și chiar internaționale.

 Cartea are coperți cartonate, 228 de pagini fine tip A 4 și este editată la Galați, la Tipografia Opanis. Prefața cărții este semnată de neobositul scriitor și cronicar tecucean, profesorul Ionel Necula, cel care după ce ne poartă prin prezentarea celor opt capitole și ne explică necesitatea acestei lucrări, încheie prin a spune: „Albumul, în întregime, răsfrânge spiritul românesc în ceea ce privește specificul ethosului nostru identitar, dar este și o carte de înțelepciune, în măsura în care regăsim în paginile ei modul românesc de a se raporta la lume, la istorie și la destin”.

Cartea ne prezintă și o interesantă bibliografie dar și un excelent Dicționar de arhaisme și regionalisme, pe distanță de 13 pagini, începând cu explicația cuvântului „acaret” și terminând cu cel de al 194-lea cuvânt, „zolnița”.

Autorul, Nicolae Stan, s-a născut la 17 martie 1947 la Liești, a urmat gimnaziul la Școala „Ștefan O. Iosif” și apoi CNSH din Tecuci. În anul 1972 termină Facultatea de mecanică. Este membru al Asociației Filateliştilor din România și în anul 2012 a prezentat la muzeul tecucean o expoziție, prezentată de directorul de atunci Laurențiu Groza, după care a urmat o interesantă discuție între protagonist și muzeografa Lucia Gologan.

 Acum, muzeografa Lucia Gologan a deschis evenimentul, prezentând activitatea autorului pe care îl socotește un adevărat om de cultură. Deși lieştean, l-am considerat și s-a considerat și tecucean. L-am cunoscut, l-am apreciat, ne-am completat și am colaborat întotdeauna foarte bine. Pentru activitatea de azi trebuie să mulțumim și soției autorului, dar și lui Șerban Drăgușanu, apreciat actor de la grupul satiric „Vouă”.

Despre viața și bogata a activitate a autorului Nicolae Stan – Liești, ne-a vorbit un alt produs de valoare al Lieştilor – profesorul scriitor Ionel Necula, aplecându-se și spre activitatea autorului de cartofilist dar și de mare filatelist.

A luat cuvântul actorul Șerban Drăgușanu, care începe prin a ne mărturisi că este acum, pentru prima oară la Tecuci. Vorbitorul ni se prezintă și în calitatea de secretar general al Asociației Filateliştilor din România, unde Nicolae Stan a activat cu mare succes.

Ne vorbește, apoi, de anul apariției primei cărți poștale, anul 1894 dar și de prima Asociație Timbrofilica din România. Vorbitorul aduce un omagiu Spicului de grâu, marele simbol al României agrare dar și de faptul că, totuși, corespondența prin carte poștală era un lux pentru aceea vreme. Apreciază în continuare reușita cărții, cu un tipar impecabil, subliniind faptul că autorul nu s-a oprit doar la un loc și un timp din epocă, făcându-și prezența peste tot. „Consider această carte ca o mare bijuterie și ea nu trebuie să lipsească din case și mai ales din biblioteci”.

 A luat, în continuare, cuvântul scriitorul Săndel Dumitru, acesta începând prin a ne spune că este de loc din Fundeni – Vrancea, dar stabilit la Liești. Vorbitorul ne prezintă elemente și aspecte din viața familiei Stan, cunoscând la fel de bine și pe autor dar și pe vărul acestuia, Aurel Stan. Încheie prin a ne spune că este mândru de faptul că este fiu de țăran și se bucură că are patru copii, toți iubitori de pământ românesc.

Despre perioada interbelică și realizările din acel timp a vorbit și proaspătul profesor de istorie Daniel Bradea, un fin și atent cercetător istoric, mai ales pentru zona Tecuciului.

A luat apoi cuvântul Iulian Bot, primarul comunei Liești, apreciind activitatea scriitorului Nicolae Stan, spunând că l-a cunoscut foarte bine dar nu a solicitat sprijinul Primăriei decât în ultimul timp. Primarul se oprește apoi asupra situației țăranului român din prezent, spunând cu tristețe că dacă Ceauşescu nu distrus satul românesc, în prezent se face acest lucru și țăranul român e pe cale de dispariție.

Părintele Ion Croitoru din Liești, membru marcant al Cenaclului literar Calistrat Hogaș, începe prin a ne spune că l-a cunoscut și apreciat pe autorul lieştean Părintele continuă prin a ne spune că posedă și el Cărți poștale din anul 1916, cămăși naționale de damă și bărbăteşti şi încheie prin a ne spune că are mari, foarte mari chiar, obligații față de satul unde trăiește și pe care îl slujește cu mare devotament. 

În încheiere, am ascultat-o și pe soția autorului, prezentă la eveniment, aducând tuturor mulțumiri pentru organizare și reușita manifestării.

 Activitatea s-a mutat în curtea muzeului. Spectacolul a fost deschis de tânăra interpreta Raluca Alexe cu piesa „Copacul”, urmată de Hora din Moldova. Daria Şărban ne-a încântat cu piesa „Numai ea” și o melodie din repertoriul internațional.

A urmat interpreta Georgiana Panaitiu, cu două piese din repertoriu internațional, tânăra interpreta pregătită la Casa de cultură, dar acum la un curs intensiv la București.

În final, am ascultat-o pe chitarista Ana Andrei cu piesele „Valuri” și „Obosim”.

Ultima parte a manifestării, a fost proiecția unui film realizat de Agerpres, despre Unire, un film în care am remarcat prezența istoricilor Lavinia Betea și prof. Ioan Aurel Pop de la Universitatea Babeș Bolyai. Remarcăm și aportul adus de artistul fotograf Samoilă Mârza, un pasionat foto, încă din timpul când un aparat foto costa cât o pereche de boi.

 Am remarcat și vorbele înțelepte „Poporul român este o enigmă și un miracol”. Finalul filmului a fost cu adevărat de actualitate, ceea ce noi nu înțelegem sau nu vrem: „Să cultivăm binele și să fim buni!”. Măcar, spunem noi, să încercăm.

În final, organizatorii, respectiv Lucia Gologan și Daniel Dojan, au mulțumit colegilor de la Muzeu, Casei de cultură pentru sprijinul logistic și celor prezenți la acest eveniment.

Nu putem decât să spunem că această activitate a fost pe deplin reușită. Felicitări organizatorilor!

 

Iancu Aizic

 

 

error: Content is protected !!