Abatere de 83,78 miliarde lei vechi săvârşită de Primăria Tecuci

 

În anul 2017 Primăria Tecuci a efectuat plăţi fără respectarea prevederilor legale pentru două obiective de investiţi: Creşterea eficienţei energetice a clădirii Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie şi Creşterea eficienţei energetice a sediului Primăriei.

Curtea de conturi a constatat curând că nu a fost încheiat un contract de cesiune, că nu s-au solicitat certificate de atestare fiscală de la organele fiscale competente din care să rezulte dacă societăţile Eurial Finace SRL şi Jensen Project SRL au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. 

Proiectul Creşterea eficienţei energetice a clădirii Colegiul Naţional de Agricultură Tecuci a fost declarat neeligibil ca urmare a neîndeplinirii dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, plăţile efectuate pentru depunerea cererii de finanţare fiind de 67.000 lei.

Conform raportului întocmit de Curtea de conturi, valoarea abaterii săvârşite în acest caz este de 8.378.228,39 lei.

Suma de 61.096 lei reprezintă plăţi efectuate în contul PFA Zamfir Florin Ioan fără respectarea prevederilor legale privind cesiunea de creanţe, având în vedere faptul că cele două societăţi, Eurial Finance SRL şi Jensen Project SRL, aveau datorii la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de 5.760 lei, respectiv 55.336 lei.

Alţi 67.000 ei reprezintă plăţi efectuate de Primăria Tecuci în baza contractului nr. 25588 din 17 mai 2017 încheiat cu SC Eurial Finance SRL Bucureşti, având ca obiect elaborarea şi depunerea cererii de finanţare pentru proiectul eficienţei energetice la Colegiul de Agricultură şi Economie, care a fost declarat neeligibil ca urmare a neîndeplinirii dreptului asupra imobilului.

Suma de 8.250.132,39 lei reprezintă valoarea bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, înregistrată în evidenţa financiar-contabilă a UAT Tecuci ca bunuri ce fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.

Astfel, Curtea de conturi a decis că trebuie stabilit prejudiciu rezultat ca urmare a efectuării plăţilor dinspre Primărie către Zamfir Florin Ioan şi firmelor sale care aveau obligaţii de plată la bugetul de stat.

Totodată, se constată că în contractul încheiat cu Eurial Finance SRL, deşi la primirea-predarea documentaţiei au consemnat că au fost verificate toate cerinţele din contract, au existat beneficii nerealizate la CNAE  şi trebuie acum recuperate.

În final, Curtea de conturi precizează că Primăria trebuie să transmită o informare scrisă către Tribunalul Bucureşti cu referire la dosarul 35065/3/2017 precum şi în atenţia administratorului judiciar AA Total Insolvency IPURL, numit în dosarele 35065 a1 şi a2, în care să se precizeze despre contractele încheiate în 2017 cu PF Florin Zamfir şi firmele sale, deoarece una din firme era în procedură de insolvenţă iar o instituţie publică este înscrisă la masa credală.

Şi tot până în 30 noiembrie a.c. Primăria Tecuci trebuie să depună diligenţele necesare în vederea clarificării situaţiei juridice a bunurilor care aparţin Colegiului de Agricultură şi Economie şi să efectueze regularizarea necesară din punct de vedere financiar-contabil.

 

2 thoughts on “Abatere de 83,78 miliarde lei vechi săvârşită de Primăria Tecuci

  1. Doamne Dumnezeule, cum să plătești 670 de milioane lei vechi pentru o cerere de finanțare? Pentru ce mai există biroul de fonduri europene la primărie? Suma ar trebui recuperată din salariile angajaților acestui birou.

Comments are closed.