Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 26 septembrie 2019, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Proiectul AICI.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 3 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019. Proiectul AICI.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/25.04.2015. Proiectul AICI.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru susținerea obiectivului „Centru Social Pastoral pentru Tineret”. Proiectul AICI.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci. Proiectul AICI.

Informări, interpelări, petiții.