Şedinţă extraordinară a Consiliului local

 

Vineri, 11 octombrie 2019, la ora 14, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţa extraordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 la H.C.L. nr. 130/03.07.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, Județul Galați”. Proiectul AICI.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 și Art. 3 din H.C.L. nr. 131/03.07.2018, privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, Judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Proiectul AICI.

3. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare indicatori economici ai investiţiei „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, Etapa I”, după încheierea contractelor de achiziţie publică, pe surse de finanţare. Proiectul AICI.