O nouă apariție editorială a distinsului profesor Ionel Necula

 

Zilele trecute, mai exact joi, 21 noiembrie 2019, cu prilejul sărbătoririi a 84 de ani de existență a Muzeului, apreciatul profesor Ionel Necula a înmânat, ca de obicei, cu mare bucurie, o nouă carte trudită de această mare valoare tecuceană.

Este vorba despre lucrarea „Uricar la Poarta Moldovei de Jos” – volumul nr. 12, carte tipărită la Editura Studis din Iași, având coperta realizată de Aida Zaharia și tehnoredactarea Daniel Bradea.

Noul volum, are 233 de pagini, 47 de tablete literare, o postfață și un CV al autorului.

„N-aș fi crezut în ruptul capului, atunci, în 2009, când am editat primul volum din seria – Uricar la Poartă Moldovei de Jos – că arialul subîntins, Tecuciul și zona lui de apelativitate – se va prelungi pe parcursul unui deceniu și va furniza teme și subiecte pentru doisprezece volume. Asta înseamnă că în spațiul spiritual circumscris, există o zbatere spirituală susținută, ca aici, unde Ștefan cel Mare, după o luptă cu turcii, și-a ales loc de odihnă și de refacere pentru oastea sa istovită, există un interes nescăzut pentru cultivarea spiritului, pentru cunoaștere și pentru a confirma ideea cronicarului, că aici, într-ale duhului, nu stăm prejos”, scrie autorul pe ultima copertă.

Da, așa este, completăm acum și noi, arătând că cele doisprezece volume despre care se vorbește, respectiv cele apărute  în anul 2009, 2011,2012, 2013, 2014- 3 volume, 2015, 2016,2017, 2018 și acum 2019, fac parte din cele 64 de cărți  semnate de acest harnic și neobosit autor, la care mai putem adăauga încă şase ediții îngrijite de Ionel Necula, 20 de lucrări prefațate sau postfaţate plus încă patru prezente în lucrări colective. Este cu totul și cu totul impresionant ce a putut să realizeze până acum acest mare lucrător în domeniul cuvântului scris și pentru acest lucru, eu personal, mă înclin în fața dânsului și îi mulțumesc și cu acest prilej pentru tot ce lasă în urmă. 

Revenind la carte, remarc în primul rând materialele dedicate personalităţilor istorice începând chiar cu Cocuța Conachi, unde un loc aparte îl are și legătura familiei cu marele realizator de televiziune Tudor Vornicu, despre care aflăm că o perioadă de timp a fost elev la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, apoi scrisorile lui N. Vogoride și materialul intitulat „Ion T. Sion despre saga boierilor Costache”.

Foarte interesant este și articolul despre Eroii Tecuciului sau despre Școala de Aviație din Tecuci. Nu este uitată nici Revoluția de la Tecuci sau Moștenirea pictorului Hârlescu. 

Trecând la literatură, remarcăm o cronică și un interviu cu Aura Dan, poetă și scriitoare, interviu cu poeta Ingrid Beatrice Coman-Prodan, cea care în anul 1989, alături de poetul tecucean Dan Vîţă, a câștigat un concurs de poezie la Suceava.

Găsim în continuare materiale despre scriitorul profesor Grigore Postelnicu, Violeta Daniela Mândru, Geanina Bârlădeanu, Natalia Negru, Ignatie Grecu, Mirela Ianuș Dinga, Aida Zaharia, Ilarion Boca, cronici la cărţile profesorului Virgil Pavel sau Iancu Aizic, amintiri despre regretatul G.G. Ursu, despre poetul dirijorul și muzicianul Mircea Chiriac, fișe pentru un medalion – Nicolae Stan, dar și materiale interesante despre monografia Tecuciului, despre conferințele tecucene de altă dată și nu în ultimul rând, încântătorul material dedicat celui mai mare poet al nostru – Mihai Eminescu – Voievodul culturii românești.

În concluzie, avem în față o carte cu adevărat interesantă și nu putem încheia această cronică decât spunând că așteptăm cu mare nerăbdare apariția volumului cu numărul magic 13.

Felicitări, maestre !

 

Iancu Aizic