Ordonanţa Militară a intrat în vigoare. Condiţiile în care puteţi ieşi din casă

 

Astăzi, 25 martie, începând cu ora 12 a intrat în vigoare Ordonanța Militară nr. 3. Circulația este permisă doar dacă vă aflați în situațiile de mai jos:

– în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

– pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

– pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

– din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

– deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

– în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

– în scop umanitar sau de voluntariat;

– pentru realizarea de activități agricole;

– pentru comercializarea de produse agroalimentare, dacă sunteți producător agricol.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

error: Content is protected !!