Sedință extraordinară a Consiliului local

 

Consiliul local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de urgență miercuri, 15 aprilie, ora 12. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa 2 – Lot 1 Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

 

error: Content is protected !!