Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 28 mai 2020, de la ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al UAT Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Legii nr. 55/2020 și Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 18 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în aleea Vasile Alecsandri, lot 21.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2020 – august 2020).

Informări, interpelări, petiții.

Adresa nr. 35117/ 11.05.2020, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci, a domnului consilier local Samir Oancă.

 

error: Content is protected !!