Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 25 iunie, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară cu următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020. Proiectul AICI.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Reabilitare și extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta (proiectare și execuție) Municipiul Tecuci, județul Galați”. Proiectul AICI.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Nicolae Bălcescu, Municipiul Tecuci, județul Galați”. Proiectul AICI.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 la HCL nr. 107/11.10.2019 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”. Proiectul AICI.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 și Art. 2 la HCL nr. 108/11.10.2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Proiectul AICI.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren), aparținând Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, pavilion K. Proiectul AICI.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 2. Proiectul AICI.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție + teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci,  situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, pavilion K 10. Proiectul AICI.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren) S2 și S3, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci,  situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66. Proiectul AICI.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Ștefan cel Mare, nr. 141. Proiectul AICI.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil unități servicii – Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68. Proiectul AICI.

Informări, interpelări, petiții

Ordinul Prefectului nr. 227/09.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Valeria Olimpia Lovin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, înregistrat la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 41656/17.06.2020.

 

One thought on “Şedinţă ordinară a Consiliului local”

  1. Vinde tot asta…daca i se mai prelungeste mandatul putin s-ar putea sa nu mai avem oras.

Comments are closed.

error: Content is protected !!