Consilierii locali convocați în ședință, miercuri, 8 iulie

 

În data de 8 iunie, ora 14, la Casa de cultură Tecuci are loc ședința ordinară  a Consiliului local.

Pe  ordinea de zi sunt următoarele proiecte:      

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Petronela Monica.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iulie 2020 – septembrie 2020).

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 206/31.10.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel și abrogarea art. 2 din H.C.L. nr. 207/31.10.2018 precum și menținerea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/31.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică și H.C.L. nr. 76/31.03.2017 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” a Consiliului Local Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Administrarea Cimitirelor și  Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de sedii partide.

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului – teren – monument istoric, situat administrativ în Municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr. 14, Județul Galați, înscris în CF nr.105079 Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Anton Cincu din Tecuci.

9.Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind încetarea Contractului de mandat nr. 6284/03.10.2018 a doamnei Bostan Daniela Carleta – Administrator/Director General al Societății Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Tecuci ca urmare a renunțării directorului general la mandatul încredințat.

10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Paladi Silviu în funcția de Administrator / Director General al Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

Informări, interpelări, petiții.

 

error: Content is protected !!