O nouă carte a iscusitului și apreciatului scriitor tecucean Ionel Necula

 

După ce în urmă cu doar câteva zile a apărut cronica recentei cărți „Tablete – necrologuri – evocări”, semnată de scriitorul Ionel Necula, semnalăm o nouă carte a aceluiași autor, intitulată „Cronici și eseuri filosofice”, volumul V. Și pentru că vorbim despre cel de-al cincilea volum, să reamintim faptul că primele două volume cu acest titlu au apărut în anul 2014, cel de-al treilea volum în anul 2016 și cel de-al patrulea în anul 2018.

Lucrarea de față, apărută tot la Editura Studis din Iași, în anul 2020, are 164 de pagini și se deschide cu materialul intitulat „Cronicar al gândirii românești”, semnat de binecunoscutul profesor scriitor eminescolog Teodor Codreanu, urmat de o „Precuvântare” a autorului, din care reproducem cu plăcere: „Cartea aceasta, ca și celelalte patru volume anterioare, s-a născut singură, s-a constituit din adunarea între două coperți a semnelor aluvionare risipite în anii din urmă prin revistele de cultură. Structurarea lor în diviziuni, n-a mai fost decât o operație obișnuită’’.

Și pentru că autorul vorbește de structurare, e cazul să consemnăm faptul că lucrarea de față conține un număr de cinci tripticuri, respectiv Tripticul Mihai Eminescu, prin comunicările Absente din poemul Epigonii, Eminescu și ispita filosofică și Întoarcerea lui Nicolae Georgescu; Tripticul Emil Cioran care conține comunicările Imaginea lui Cioran în mărturiile partenerei sale de viață, Trepte ale alunecării în neant și Cioran într-o investigație de excepție; Tripticul Titu Maiorescu, unde găsim comunicările Maiorescu și Eminescu, Implicarea lui Maiorescu în dublă sacrificare a lui Eminescu și Maiorescu monografiat de Petru Ursache; Tripticul Alexandru Surdu, unde găsim comunicările intitulate Fișe pentru un medalion, Istoric al filosofiei românești și Rostirea nicasiana în exegeza lui Al. Surdu și, în final, Tripticul dedicat lui Ion Petrovici, prin comunicările Ion Petrovici și tentațiile filosofiei cu sistem, Ion Petrovici și Pamfil Șeicaru într-o relație epistolară necompromisă și Ion Petrovici în domiciliu obligatoriu.

Cartea de față se încheie prin capitolul intitulat „Varia” cu alte șase interesante comunicări, în prim plan situându-se materialul intitulat „A fost planul Rugi o soluție ratată?”.

Și astfel, se încheie cea de a 73-a carte a neobositului scriitor Ionel Necula, la care noi trebuie să mai adăugăm  cele 7 ediții îngrijite de autor, alte 21 de ediții prefațate sau post-faţate de Ionel Necula și prezența în 4  lucrări colective.

Pentru toate aceste realizări, sincere felicitări Maestre și succes în continuare spre cota 100! Noi vă așteptăm cu tot dragul și interesul.

 

Iancu Aizic

 

error: Content is protected !!