Ședință ordinară CL, joi, 13 august

 

Consiliul local Tecuci este convocat în data de 13 august, ora 14, în ședință ordinară.

Ședința se va desfășura tot online, pe ordinea de zi fiind următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii și cooperării între Unitatea Administrativ- Teritorială – Municipiul Tecuci, județul Galați și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Primăria Municipiului Comrat din Republica Moldova.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Florilor Municipiul Tecuci, județul Galați”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Vornicului Municipiul Tecuci, județul Galați”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Plt. Stoicescu Municipiul Tecuci, județul Galați”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Gheorghe Șincai Municipiul Tecuci, județul Galați”.

8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Aleea Aviației și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.

9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Dorobanți și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.

10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strada Ion Dongorozi și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor.

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea HCL nr. 95/31.10.2003 și HCL nr. 10/27.01.2005 referitoare la inventarul terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Consiliului Local Tecuci, destinat aplicării Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL.

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 64-66.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL 1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară, nr. 14. 

Informări, interpelări, petiții.