CL: Se modifică organigrama Bibliotecii. Alt reprezentant al UAT la una dintre societăţi

 

În completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Tecuci planificată joi, 13 august, au mai fost adăugate două proiecte de hotărâre. Primul proiect vizează aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții la Biblioteca municipală Tecuci.

„Se modifică denumirea Compartimentului de carte în limbă franceză cu denumirea Compartimentul de carte în limbi străine ca urmare a achiziționării de volume și în alte limbi de circulație internațională, respectiv engleza, germana etc., precum și în urma donațiilor primite din partea utilizatorilor serviciilor biblioteciiˮ, se motivează în proiect.

Din cele 15 funcții ale organigramei din cadrul Bibliotecii tecucene, sunt ocupate 13, fiind vacante un post șef Secție carte și un post de economist (acesta fiind parțial suplinit la momentul actual de economistul Casei de cultură).

Tot din organigrama instituției culturale fac parte bibliotecarele Daniela Ignat, detașată ca purtător de cuvânt a primarului și Diana Cioclu, desemnată manager interimar al Casei de cultură. După votarea acestui proiect de hotărâre, cel mai probabil se va ocupa și postul de șef secție carte.

Cel de-al doilea proiect sosit la mapa consilierilor vizează numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Administrarea Cimitirelor și Spațiilor Verzi SRL, Gabriel Ursu fiind desemnat pentru această funcție.