În atenția cetățenilor municipiului Tecuci

 

În baza principiului transparenței actelor decizionale luate la nivelul administrației publice, în speță a activității Consiliului Local Tecuci, respectiv al Comisiei nr. 2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură”, comisie în care dețin funcția de Președinte al acesteia, întrunită în ședință de lucru, miercuri, 12 august a.c., aduc la cunoștință următoarele:

1. Comisia a votat împotriva acordării avizului privind licitația publică a unui teren situat în str. Ghe. Petrașcu, nr. 64-66 (3 împotrivă, 2 voturi pentru) întrucât „…nu au fost respectate prevederile legale și etapele de informare și dezbatere publică…”(cf. Proces-verbal de ședință, miercuri, 12 august 2020)

2. Mă voi opune (eu și colegii onești din cadrul Consiliului Local) întotdeauna oricăror acte de înstrăinare a patrimoniului privat sau public al municipiului Tecuci, cu atât mai mult cu cât aceste demersuri suspecte de nelegitimitate sunt întreprinse de executivul Primăriei cu doar o lună înaintea alegerilor locale.

 

Vasilică Cristian Mîrza

Președinte al Comisiei Nr. 2 Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Consiliul Local Tecuci

Președinte PMP Tecuci

error: Content is protected !!