Bani alocaţi de Guvern pentru continuarea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Tecuci

 

În şedinţa de guvern, programată să se desfăşoare astăzi, 10 septembrie, va fi luată în discuţie o Hotărâre privind continuarea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Tecuci.

Guvernul are în vedere declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”.

Guvernul României va adopta următoarea hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”, necesar pentru relocarea utilităților, aflat pe raza Municipiului Tecuci din județul Galați, potrivit planului de amplasament / hărții topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*), la prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”, prevăzut la art. l, aflate pe raza Municipiului Tecuci din județul Galați, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A..

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza Municipiului Tecuci din județul Galați, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3 – (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”, situate pe raza municipiului Tecuci din județul Galați, sunt în cuantum total de 334,42 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)” 2

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor / deținătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 – Planul cu amplasamentul suplimentar, al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.