Consiliul local convocat în şedinţă

 

În data de 27 noiembrie, ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Casa de cultură. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire Imobil Prestări Servicii (Birouri) şi Locuință –Strada Republicii Nr. 23.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 3846 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 70,38 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 14 a unui imobil situat în Tecuci, strada Cocorăști nr. 1.
 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, Aleea Plopilor, nr. 5, bl. H1, ap. 13 din locuință convenabilă în locuință de necesitate.
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a unui modul tip container.
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați a unui modul tip container.
 10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL.
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în consiliile de administrație și comisiile de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Administrarea Cimitirelor şi Spațiilor Verzi SRL Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Ursu Gabriel.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Ursulică Constantin.
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu”, Tecuci.
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” și acordarea unui mandat special.
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice SRL – Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului de salubrizare, începând cu data de 01.12.2020.
 17. Informări, interpelări, petiții. Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 5/12.11.2020 privind suspendarea contractului de mandat al domnului Vîrlănuță Constantin.