O aniversare cu multiple semnificaţii

 

De 90 de ani în sprijinul oamenilor şcolii tecucene

Asociaţia CAR Învăţământ „Ioan Alexandru Pascu” Tecuci, instituţie nonprofit de tradiţie, împlineşte luna aceasta 90 de ani de la constituire. La 29 noiembrie 1930, un grup de învăţători în frunte cu Ioan Al. Pascu, au pus bazele unei Asociaţiuni de Întrajutorare cu statut propriu, pentru oamenii şcolii din fostul Judeţ Tecuci.

În timp, traversând vremea şi vremurile adesea potrivnice pentru viaţa dascălilor şcolii, forma aceasta social-economică şi financiară şi-a dovedit utilitatea, devenind un sprijin material eficient pentru membrii săi, dar şi un liant în susţinerea spiritului de breaslă.

Modernizându-se continuu, adaptându-se cerinţelor actuale, CAR Învăţământ Tecuci îşi diversifică permanent ofertele pentru membrii săi, în număr de aproape 1500: educatoare, învăţători, profesori, personal didactic auxiliar şi administrativ, în activitate ori pensionari. S-a editat un Pliant aniversar către toţi cei interesaţi cuprinzând oferte speciale în domeniu, detalii, informaţii specifice.

La cei 90 de ani de prestaţie continuă şi atât de necesară dascălilor în perioadele grele ale crizelor economice, ale războiului, ale dictaturilor, ale curbelor de sacrificiu, ale diminuării salariilor şi aşa modeste, este firesc şi creştineşte să fie omagiaţi ctitorii, oamenii şcolii care au gândit şi au condus Asociaţia de-a lungul timpului. Aceştia, precum şi cei plecaţi dintre noi în ultimii ani vor fi pomeniţi printr-o slujbă religioasă, deoarece şcoala tecuceană a ştiut dintotdeauna să-şi cinstească înaintaşii.

În condiţiile actuale de siguranţă sanitară, Consiliul Director a adaptat programul de lucru al salariaţilor la demersurile de lucru cotidian cu toţi membrii Casei. În aceeaşi notă de austeritate, va fi marcată şi aniversarea aceasta, cu dorinţa de a pune la dispoziţia cadrelor didactice o diversitate de instrumente financiar-bancare benefice, deja cunoscute şi apreciate.

Publicaţia noastră se alătură celor care urează acestei prestigioase Asociaţii, tuturor oamenilor şcolii din ţinutul Tecuciului: să aveţi sărbători de iarnă cu sănătate, bucurii şi împliniri pentru familiile şi elevii dumneavoastră, la trecerea dintre ani, către un Centenar binemeritat, prosperitate, mari satisfacţii profesionale în slujba nobilă de educaţie şi instruire a noilor generaţii, cu realizări pe măsura strădaniilor de a dezvolta armonios această străveche vatră de cultură şi civilizaţie românească.