Locuințele ANL în vizorul municipalităţii

 

În ultima întâlnire a primarului cu tecucenii, desfășurată online la sfârșitul săptămânii trecute, Lucian Costin a adus la cunoștință faptul că la blocurile ANL din Zona industrială mai sunt câteva locuințe disponibile și face demersurile necesare pentru construirea unui alt bloc de acest tip.

„Solicitările de locuință sunt mult mai mari față de disponibilitatea care o avem noi în prezent. La momentul actual sunt disponibile patru locuințe la blocurile ANL, pe care o să le distribuim în următoarea perioadă.

Aveți încredere că fac în așa fel încât să urgentez implementarea unui nou bloc ANL.

Săptămâna aceasta, când am fost la București, chiar am purtat o discuție la Ministerul Dezvoltării, strict pe începerea construirii unui nou bloc de locuințe cu patruzeci de apartamente. Eu cred că dacă este ajutor din partea Guvernului, facem până la final unul sau două blocuri noi de tip ANL și cu aceste 40 sau 80 de unități locative să reușim să mulțumim tinerii care își doresc să locuiască în Tecuci și nu au posibilități financiare suficiente״, a precizat edilul Lucian Costin.

Astfel, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, pot depune dosare în vederea repartizării de locuințe construite prin ANL. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Primăriei sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Tecuci.

Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Tecuci.

Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Criteriile de ierarhizare stabilite sunt următoarele: situația locativă actuală; starea civilă actuală; starea de sănătate actuală; vechimea cererii solicitantului; nivelul de studii și/sau pregătire profesională; situații locative sau sociale deosebite; venitul mediu brut lunar / membru de familie.