O nouă apariție editorială semnată Daniel Bradea

 

De curând, a apărut o nouă carte a iscusitului cercetător în istoria locală, Daniel Bradea. Este vorba de lucrarea „Tecuci, file de istorie II”, apărută în anul 2020, la Editura StudIS,Iași și are 160 de pagini.

Cartea este structurată pe şase mari capitole: Regimentele tecucene în timpul războiului de întregire națională în campania din anul 1916, Campania din vara anului 1917, Participarea regimentelor tecucene la operațiunile din Basarabia (ianuarie – martie 1918), Contribuția regimentelor tecucene la operațiunile militare pentru apărarea Marii Uniri (1918-1920),  Represaliile ordonate de Regele Carol al II-lea în 21 – 23 septembrie 1939, Cimitirul „Eternitatea” și Biserica „Sfântul Ilie” din Tecuci, între mit și realitate.

Din introducerea scrisă de autor, aflăm că această lucrare se referă la învolburata istorie a meleagurilor tecucene și în cea mai mare parte tratează aspecte ale participării tecucenilor la Războiul de întregire națională. Autorul consideră totuși că autoritățile locale nu au făcut totul pentru sărbătorirea așa cum se cuvine prin manifestările ce au avut loc dedicate împlinirii a 100 de ani de la mărețul eveniment național spunând printre altele – „Aceste manifestări mi-au lăsat un gust amar”’.  Apoi își pune întrebarea „Cu ce a rămas Tecuciul după aceste manifestări?”, tot autorul dând și răspunsul: „Cu nimic”.

Daniel Bradea își încheie introducerea aducând în prim plan cuvintele marelui Nicolae Iorga: „Pentru a scrie istorie, n-am nevoie de iubire și nici de ură. Îmi trebuiesc numai izvoarele și minte sănătoasă în atâta măsură cât e nevoie de ele pentru a le pune în lumină”. Autorul termină prin a mulțumi fratelui – conf. univ. doctor Costel Bradea, care a făcut și de această dată posibilă apariția acestei lucrări.

 Apoi, în postfață, autorul aduce mulțumiri si Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică”, care i-a oferit spațiu pentru lansare de cărți. Se mai arată apoi faptul că un colectiv de intelectuali tecuceni culeg documentele necesare pentru încercarea de desemnare a orașului Tecuci ca „Oraș Martir” și „Oraș al Unirii”. Încheie cu frumoasele cuvinte: „Prin această lucrare, am încercat să venim cu noi contribuții demne de încredere, rezultat al cercetării în arhive și biblioteci, oferind aceste noi date”.

Și astfel, avem în fața noastră cea de a şasea carte a cercetătorului în istoria locală Daniel Bradea, după „Tecuciul în anii Primului Război mondial” – apărută în 2017, „Tecuci, file de istorie” – 2018, „Preoții tecuceni în timpul primului Război Mondial” – 2019, „Tecuciul în vremea  Ciumei roșii – (1945-1950)” – 2019, „Răscoala din anul 1907 în județul Tecuci” – 2020.

Din aprecierea făcută de profesorul Ionel Necula pe coperta a patra a cărții consemnăm frumoasele cuvine: „În istorie e nevoie de o acțiune curativă, de o periodică reevaluare și de reașezare a faptelor istorice în albia lor reală, în funcție de noile cercetări  și descoperiri apărute”.

Acest lucru, încearcă să îl facă Daniel Bradea. Şi noi spunem că reuşeşte.

Mult succes în continuare, Daniel!

 

Iancu Aizic