A fost instituită carantina zonală în comuna Cuza Vodă. Rute ocolitoare

 

Începând de astăzi, 29 decembrie, ora 20, pentru 14 zile, în comuna Cuza Vodă a fost instituită zonă de carantină. Coordonarea misiunilor de asigurare a ordinii publice și a respectării măsurilor de carantină a revenit Jandarmeriei Galați.

Având în vedere incidența cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2, în baza Ordinului Șefului D.S.U. a fost instituită carantina zonală în comuna Cuza Vodă, pentru o perioadă de 14 zile. Jandarmeria are misiunea de coordonare a forțelor de ordine (jandarmerie și poliție) pentru asigurarea ordinii publice și a respectării măsurilor impuse de carantină. Pentru aceasta, au fost mobilizate efective de jandarmi și polițiști care vor institui filtre la intrarea și ieșirea din zona carantinată, vor constitui patrule auto și pedestre în vederea menținerii unui climat de ordine publică și pentru a preveni orice incident.

În zona de carantină este permisă intrarea / ieșirea pentru:

– tranzitarea fără oprire de către mijloacele de transport auto destinate pentru transportul călătorilor / pasagerilor din autovehicule proprietate personală / de marfă, care se deplasează în alte localități decât cea carantinată, având ca itinerariu DJ 255 Slobozia Conachi – Pechea;

– mijloace de transport călători, ce pot opri în zona filtrelor instituite de către forțele de ordine, fiind interzisă cu desăvârșire oprirea în zona carantinată;

– transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului;

– persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice, sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, sanitar-veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentației cu apă, comunicațiilor transporturilor și activităților cu caracter religios;

– voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverințe eliberate de Primăria Cuza Vodă;

– persoanele care desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, în baza declarației pe propria răspundere.

De asemenea, este permisă ieșirea / intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, sanitar-veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentației cu apă, comunicațiilor transporturilor și activităților cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale. Ieșirea / intrarea acestor persoane va fi permisă doar după obținerea aprobării scrise, semnate de către șeful Comitetului Județean pentru Coordonarea și Conducerea Intervenției Galați (CJCCI), pe baza completării declarației pe proprie răspundere, care va fi vizată de către președintele Comitetului Local pentru Situații de urgență Cuza Vodă și transmis CJCCI, spre aprobare.

Se face precizarea că purtarea măștii este obligatorie, atât în spațiile deschise cât și în cele închise, iar deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină, în afara domiciliului / reședinței este interzisă. Totodată, este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în intervalul orar 23 – 5, excepție făcând bolnavii cronici aflați în evidența unităților sanitare, femeile gravide, urgențele medicale.

Intrarea și ieșirea persoanelor și vehiculelor în / din localitate se face numai prin filtrele instituite de către forțele de ordine.

Este interzisă intrarea în zona de carantină a operatorilor economici ce desfășoară activități de curierat și care livrează / preiau comenzi la / de la cetățenii aflați în carantină. Coletele vor fi preluate / predate numai în filtrele amplasate de către forțele de ordine.

Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 metri pătrați / persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Slujbele de înmormântare sunt permise doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 persoane.

Pentru evenimentele de stare civilă, este permisă prezența a maximum 20 persoane în exteriorul clădirii, respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Sunt recomandate următoarele rute ocolitoare:

– DJ 251 – DJ 254 Pechea – Ivești;

– DJ 255 intersecție cu DN25 Slobozia Conachi – Piscu;

– DJ 251 Slobozia Conachi – Schela;

– DJ 255 Pechea – Suhurlui.