Măsuri legislative pentru protecția animalelor aflate într-o situație de pericol

 

În considerarea obligației statului de a institui un complex de măsuri de protecție a animalelor, astfel încât acestora să le fie asigurate sănătatea și bunăstarea și să poată beneficia, cu celeritate, de servicii publice de adăpostire specializate, în situația în care sunt supuse unor situații de pericol, servicii care să presupună preluarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

Prin această ordonanță, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, este completată, introducându-se un capitol cu prevederi legislative referitoare la măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol.

Totodată, aceeași ordonanță completează articolul 26  din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, stabilind că polițistul desfășoară activități specifice, direct sau în cooperare cu alte entități publice sau private, potrivit competențelor stabilite prin lege, pentru protecția animalelor.

Astfel, una dintre măsurile pentru protecția temporară a animalelor este prevăzută de articolului 24¹ din Legea nr. 205/2004, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia  polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol, emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

În sensul legii, prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

 

IPJ Galaţi

 

error: Content is protected !!