„De la critici adunate” – Un alt volum ieșit de sub tipar

 

Cea de a doua carte recent apărută purtând semnătura  scriitorului  Ionel Necula se intitulează „De la critici adunate” volumul II, este o lucrare apărută tot în anul 2020 la Editura Studis Iași și  are 188 de pagini.

Cartea se deschide cu o Precuvântare a autorului care spune printre altele „Strângerea între două coperți a opiniilor risipite prin diferite publicații am realizat-o după ce am constatat că a devenit o practică destul de frecventă în ultimii ani, că mulți confrați recurg la acest gest și-și pregătesc, într-un fel, postumitatea”. Autorul își încheie precuvântarea anunțând faptul că are în proiect  un alt volum special  intitulat „En garde”, precizând: „Un lucru e sigur, eu n-am provocat niciodată pe nimeni, dar m-am aparat cu bruma de posibilități. Am fost totdeauna, așa cum va figura și pe coperta cărții în pregătire, En garde”.

Lucrarea de care facem acum vorbire, are un număr de 38 de cronici literare despre lucrările scriitorului Ionel Necula, materiale semnate de Marian Nencescu, Magda Ursache, Ghiță Nazare, Sorin Lavric, Ștefan Mitroi, Firița Carp, Mugur Voluș, Andreea Cîntea, Constantin Trandafir, Theodor Codreanu, Ana Dobre, Camelia Ardelean, Gr. Codrescu, Dorel Vidrașcu, Iancu Aizic, Janine Vadislav, Romeo Valentin  Muscă, Gheorghe Mocanu, Geanina Bârlădean, Aida Zaharia, Cristian Mocanu, Mirela Ianuș Dinga și Coca Popescu.

La pagina 181, Cristian Mocanu ne prezintă „Rondel pentru Ionel Necula”, din care remarcăm versurile „Un filosof cu suflet alcalin / Cu voce înțeleaptă și domoală / Prea buchisind Cioraniada școală / Pe la Tecuci și-ascunde raftul plin”. Da, continuăm să spunem noi, pentru că aceste două noi cărți se adaugă celor peste 80 realizate până acum de iscusitul scriitor Ionel Necula.

De altfel, la pagina 37, în materialul semnat de renumitul publicist Ștefan Mitroi și intitulat „Ionel Stâlpnicul și Stâlpitorii” ni se spune: „Două par să fie ocupațiile de suflet ale lui Ionel Necula: Uricar la Poarta Moldovei de Jos, cum singur recunoaște în cartea  omonimă, ajunsă la cel de al XI-lea volum și Uricar la Poarta Filosofiei de Sus, despre care aflăm  urcând muntele de cărți consacrate celor mai importanți filosofi români”. În continuare, apreciatul scriitor și recunoscut eminescolog Theodor Codreanu îl consideră, prin titlul de la pagina 63, „Cronicar al gândirii românești”, în timp ce Camelia Ardelean dă un nostalgic titlu la pagina 76 – „Ionel Necula – cu sufletul în palma cititorului”.

Încheiem această prezentare cu câteva versuri din frumoasa poezie a poetei Mirela Ianuș Dinga de la pagina 182 intitulată „Zăvoaie la Tecuci – dedicată domnului Ionel Necula, prietenul meu, care a transformat Tecuciul într-un sanctuar al cărții și culturii”, spunând: „Mușcat de timp, pe sub castani / Și sub umbrar de nuci /  Orașu-i  sanctuar de cărți / Născute la Tecuci”.

Mulțumim maestre, pentru tot ce ai realizat!

 

Iancu Aizic