Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilieri, muncitori, asistent medical şi şofer

 

Serviciul de Gospodărie Comunală Corod organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de:

– șofer salubrizare;

– muncitori necalificați salubrizare (3 posturi);

– responsabil mediu, SSM și alte atribuții specifice postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 28 ianuarie 2020, ora 12 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 3 februarie 2020, ora 9 – proba scrisă responsabil mediu, SSM;

– 3 februarie 2020, ora 10 – proba practică șofer salubrizare și muncitori salubrizare;

– 3 februarie 2020, ora 14 – proba interviu (toate posturile).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Gospodărie Comunală Corod, jud. Galaţi. Tel. 0740.937.521.

Anunţul şi condiţiile specifice fiecărui post AICI.

Primăria Cuza Vodă organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, Compartiment achiziţii publice.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat în data de 15 ianuarie 2021. Data de sustinere a probei scrise: 15 februarie 2021, ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0236.823.531.

Anunţul AICI.

Primăria Braniştea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier achiziţii publice, clasa I, grad superior, Compartiment achiziţii publice.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative, specializarea administraţie publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani; cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office Word, Excel, Internet) – nivel mediu, dovedite cu diplome de calificare/perfecţionare, emise în condiţiile legii; cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul achiziţiilor publice, emise în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat în 15 ianuarie 2021.

Relaţii suplimentare la tel. 0236.332.408.

Anunţul AICI.

Primăria Cuca organizează concurs pentru ocuparea, postului vacant de asistent medical comunitar la Compartimentul Asistență socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de specialitate – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea asistență medicală; cunoștințe de operare calculator – nivel minim; certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R./adeverință că poate participa la concurs emisă de O.A.M.G.M.A.M.R., aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Galați.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 26 ianuarie 2021, ora 16 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 3 februarie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 5 februarie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Cuca, jud. Galaţi. Tel. 0236.331.124 sau 0762.207.502.

Anunţul AICI.