Consiliul local şi-a întregit componenţa

 

Ieri, 18 ianuarie, a avut loc prima ședință a Consiliului local pe anul acesta. Din cei 17 consilieri, a lipsit motivat Remus Pascal.

După depunerea jurământului de către consilierii PNL Eugen Martin și Ani Rodica Dumbravă, Consiliul local Tecuci are întreaga componență, respectiv 19 consilieri.

Au trecut, cu unanimitate de voturi următoarele proiecte: „Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 și Comisia nr. 4”, „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 138 din 27.11.2020” și „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 39 și transmiterea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 16”.

Eugen Martin a fost desemnat să facă parte din Comisia nr. 4 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului”, iar Ani Rodica Dumbravă din Comisia nr. 4 „Servicii publice, comerț”.