Şedinţă de îndată a Consiliului local

 

Joi, 11 februarie 2021, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată. Şedinţa se va desfăşura online, cu următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractele de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în municipiul Tecuci.