Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 25 februarie 2021, la ora 16, în Sala Studio a Casei de cultură, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 3/15.02.2021 privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 225/02.10.2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

3. Proiect de hotărâre nr. 4/15.02.2021 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici.

4. Proiect de hotărâre nr. 7/16.02.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Construire Corp nou Spital municipal Tecuci, județul Galați”.

5. Proiect de hotărâre nr. 8/17.02.2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

6. Proiect de hotărâre nr. 9/17.02.2021 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Galați.

7. Proiect de hotărâre nr. 10/17.02.2021 privind închirierea unui spațiu comercial situat în strada Gheorghe Petrașcu nr. 60, bl. A1 parter, în suprafață utilă de 47,04 mp.

8. Proiect de hotărâre nr. 11/17.02.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci.

9. Proiect de hotărâre nr. 12/17.02.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat pe fdt. Plutonier Stoicescu, nr. 15 C1.

10. Proiect de hotărâre nr. 13/17.02.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Grigore Tăbăcaru, nr. 34.

11. Proiect de hotărâre nr. 14/17.02.2021 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar.

12. Proiect de hotărâre nr. 15/17.02.2021 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar.

13. Proiect de hotărâre nr. 16/17.02.2021 privind închirierea unui spațiu cu destinația de sediu partid.

14. Proiect de hotărâre nr. 17/17.02.2021 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2021.

15. Proiect de hotărâre nr. 18/17.02.2021 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 08.02.2021 și eliberarea atestatelor.

16.Proiect de hotărâre nr. 19/18.02.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2021.

17. Proiect de hotărâre nr. 20/18.02.2021 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Asociației CAR Primăria Tecuci.

18. Proiect de hotărâre nr. 21/18.02.2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

 – Procesul-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 11.02.2021.

 

error: Content is protected !!