Conferința de închidere a proiectului Șansa T

 

Vineri, 26 februarie 2021, la Casa de cultură a avut loc conferința de închidere a proiectului „Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

Cu această ocazie au fost prezenți coordonatori ai proiectului, câțiva beneficiari și funcționari din cadrul administrației locale.

La pupitru s-au aflat cei implicați direct în desfășurarea proiectului, respectiv Rodica Constantin și Ioan Pop din cadrul Primăriei Tecuci, Magda Codreanu – inițiator, Gina Dumitriu – coordonator partener Școala „N. Bălcescu״.

Durata de implementare a proiectului, conform  contractului de finanțare a fost 36 de luni, însă această durată a fost prelungită cu 6 luni prin act adițional, adică până la 28 februarie 2021.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare nr. 51401/28.08.2017 este de 17.620.467,72 lei, din care 14.977.397.,57 din fonduri europene, 2.330.608,10 lei şi 312.622,05 valoarea eligibilă a beneficiarului.

Ioan Pop a prezentat obiectivul acestui proiect și ceea ce s-a realizat pe parcursul a trei ani și jumătate:

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comunitatea delimitată din orașul Tecuci, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

Obiectivul general al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului major al programului POCU „dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate”, precum și la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 – „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”.

Astfel, prin proiectul „Șansa T” au fost  implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra tinerilor, ce vor oferi întregii comunități marginalizate posibilitatea să se dezvolte și să iasă din statutul de comunitate săracă.

În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei, prin proiect au fost luate măsuri privind:

– Creșterea accesului și participării la educație (ante-preșcolar, preșcolar, înv. primar și secundar, școală după școală) prin implementarea de programe specializate ce reflectă nevoile specifice comunității marginalizate;

– Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate din Tecuci, prin programe de antreprenoriat și de integrare pe piața muncii, inclusiv sesiuni de informare, consiliere și mediere pe piața muncii și formare profesională de tip conversie / reconversie profesională;

– Înființarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată și dezvoltarea acestuia pentru oferirea unui set de servicii integrate socio-medicale, servicii de acompaniere și servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată;

– Creșterea gradului de siguranță a familiilor parte din comunitatea marginalizată din Tecuci prin îmbunătățirea condițiilor de locuire precum și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate.

Prin proiect vom asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări.

 Proiectul a generat beneficii termen lung la nivel individual, membrii grupului țintă dezvoltându-și pregătirea profesională în concordanță cu cerințele pieței muncii, crescându-și șansele de angajare sau de a începe o afacere pe cont propriu, toate acestea contribuind la creșterea bunăstării și a calității vieții lor și a familiilor lor și la nivel colectiv, comunitățile cu membri implicați în proiect, prin resursă umană mai bine pregătită, având posibilitatea de a fi mai competitiv economic și de a-și crește veniturile.

În perioada de implementare, peste 500 de persoane au beneficiat de servicii integrate, respectiv au participat la una din activitățile proiectului și au beneficiat de servicii stomatologice gratuite.

Astfel în cadrul activității Clubul copiilor  au participat 60 de copii, în cadrul activității Școala Părinților 80 copii și 100 părinți, în cadrul activității Cercul de capacitate au participat 40 elevi, în cadrul activității Școală după școală au participat 40 elevi, în cadrul activității Cercul de excelență au participat 40 elevi, pentru Școala de vară au participat 40 elevi într-o tabăra la Predeal.

Activitatea de bacalaureat are 30 de elevi la meditații pentru bacalaureat.

De asemenea, 245 persoane au participat la cursuri de formare profesională și mediere, 17 persoane au urmat cursuri de antreprenoriat, iar pentru 30 de familii au fost lucrări de reabilitare sau extindere locuințe.

Au luat cuvântul și ceilalți membri de pe scenă, concluzionând că a fost un proiect benefic, cu speranța că va fi urmat de altele la fel de interesante pentru coordonatori și comunitate.