Şase posturi fără concurs disponibile la Spital

 

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci angajează fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 si a Legii nr. 136/2020, personal pentru următoarele posturi:

Compartiment Informatică:

– 1 post de analist programator ajutor

Compartiment Neonatologie:

– 1 post de asistent medical generalist,

– 2 posturi îngrijitoare de curățenie

Laborator Analize Medicale:

– 1 post de asistent medical de laborator

Ambulatoriu de specialitate:

– 1 post de îngrijitoare de curățenie

Condiţii specifice de ocupare a posturilor

– Analist programator ajutor: diploma de absolvire liceu cu diplomă de bacalaureat; diplomă curs operare PC; cunoștințe mentenanță hardware;

– Asistent medical generalist: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; diplomă de bacalaureat;

– Asistent medical de laborator: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea laborator; diplomă de bacalaureat;

– Îngrijitor de curățenie: diplomă de absolvire minim școală generală.

Dosarul de angajare cu numele persoanei, denumirea postului și locul de muncă unde dorește să candideze, se transmite online pe adresa juridic@spitaltecuci.com în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 22 – 24 martie 2021, numai în intervalul 8 – 14, urmând ca la angajare candidații selecționați să prezinte toate documentele în original pentru confruntare. Nu se iau în considerare dosarele transmise în afara intervalului orar și a perioadei menționate.

După expirarea termenului de înscriere, nu se admit completări la dosare, iar dosarele incomplete vor fi respinse.

Selecția dosarelor se face de către Comisia de selecție, desemnată de managerul instituției, în data de 25 martie 2021, iar rezultatul va fi publicat în maxim o zi lucrătoare de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe un post la selecția dosarelor.

Dacă se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

În situația în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

Anunţul poate fi accesat AICI.