Locuri de munca

Locuri de munca

Funcţie de consilier scoasă la concurs

  Primăria comunei Cosmeşti, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pe funcţie publică de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment Asistenţă Socială. Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţiei publice, asistenţă socială sau management; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei […]

Read More
Locuri de munca

Posturi bugetare scoase la concurs

  Primăria comunei Griviţa, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul I A. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau […]

Read More
Locuri de munca

Două funcţii publice scoase la concurs

  Primăria comunei Priponeşti, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează: – consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, Compartiment Financiar-contabil; – referent, clasa III, grad debutant, Compartiment Impozite şi taxe. Condiţii de participare: – referent – studii liceale, […]

Read More
Locuri de munca

Şcoală gimnazială angajează secretar

  Şcoala gimnazială „Elena Doamna“ Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar I școală (1 normă). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă / scurtă durată (specializare – economic, management, juridic, birotică și secretariat, informatică […]

Read More
Locuri de munca

Spitalul angajează nouă medici fără concurs

  Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci angajează fără examen / concurs nouă medici,  pe perioadă determinată – până la data de 20 septembrie 2020, pe următoarele funcţii: – 2 posturi de medic specialist / medic primar – medicina de urgenţă; – 1 post de medic specialist / medic primar – obstetrică-ginecologie; – 1 post de […]

Read More
Locuri de munca

Spitalul municipal: 22 de posturi disponibile fără concurs pe perioadă determinată

  Spitalul municipal Anton Cincu Tecuci angajează fără concurs, pe perioadă determinată, până la 20 septembrie 2020, personal contractual pe următoarele funcţii: – 2 posturi de medic specialist / medic primar – medicina de urgenţă; – 1 post de medic specialist / medic primar – neonatologie; – 1 post de medic rezident ultimul an / […]

Read More
Locuri de munca

Lista locurilor de muncă vacante la Tecuci

  Astăzi, 1 aprilie 2020, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tecuci pune la dispoziţie celor interesaţi un număr de 50 locuri de muncă. Agenții economici se află în căutarea persoanelor care întrunesc condiţiile pentru a activa ca: inginer, vânzător, stivuitorist, lăcătuş, electrician, etc. Persoanele interesate pot apela numerele înscrise în tabel sau pot […]

Read More
Locuri de munca

Primăria organizează concurs pentru trei funcţii vacante

  Primăria Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: – consilier clasa I, grad debutant, Serviciul buget-contabilitate – consilier clasa I, grad superior, Compartiment învăţământ, cultură, culte, sănătate – consilier clasa I, grad asistent, Birou agricol. Condiţii de participare Consilier Compartiment învăţământ, cultură, culte, sănătate: […]

Read More
Locuri de munca

Funcţie de consilier scoasă la concurs

  Primăria comunei Gohor, jud. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe. Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniile ştiinţe juridice, economice sau administrative. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei […]

Read More
Locuri de munca

Posturi disponibile la CUP

  Compania de Utilităţi Publice Tecuci organizează concurs pentru ocupare a 13 posturi vacante în cadrul societăţii, după cum urmează: – lucrător operativ pentru autocompactoare – 7 posturi; – lucrător pentru salubrizare căi publice – 4 posturi; – lucrător sortator – 1 post – tractorist – 1 post. Studiile necesare pentru ocuparea acestor posturi sunt […]

Read More
Locuri de munca

Concurs pentru şef Serviciu Situaţii de Urgenţă

  Primăria Comunei Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractual vacante – Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă […]

Read More
Locuri de munca

Administrare Cimitire scoate cinci posturi la concurs

  Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: – şef serviciu economic şi resurse umane – 1 post; – şef formaţie mecanizare – 1 post; – îngrijitor spaţii verzi – 1 post; – muncitor necalificat zidărie, plăci mozaic – 1 post; – gropar – 1 post . Pentru […]

Read More
Locuri de munca

Primăria angajează şoferi

  Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocupare a 2 posturi șofer I – posturi vacante, perioadă nedeterminată, la Serviciul Investiții Compartiment Parc Auto. Condiții specifice: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; vechime în muncă – 1 an. Concursul se va desfășura după următorul program: – Data limită pentru depunerea […]

Read More
Locuri de munca

Funcţii de consilier şi referent scoase la concurs

  Primăria comunei Priponeşti, jud. Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: referent, clasa III, grad debutant, compartiment Impozite şi taxe; consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, compartiment Financiar-contabil. Pentru funcţia de referent sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. […]

Read More
Locuri de munca

Funcţii de consilier, şofer şi îngrijitori scoase la concurs

  Primăria comunei Buciumeni, jud. Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de consilier clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul agricol. Proba scrisă va avea loc în data de 16 martie 2020, la ora 10. Anunţul AICI. Şcoala Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. Munteni, jud. Galați organizează […]

Read More
Locuri de munca

Se caută 16 asistenţi personali

  Primăria comunei Nicoreşti, judeţul Galaţi, angajează 16 asistenţi personali pentru persoane cu dizabilităţi. Nu sunt necesare studii. Relaţii puteţi obţine la sediul Primăriei Nicoreşti, tel. 0236.867.021 sau 0236.867.103, e-mail: primarianicoresti@yahoo.com . Persoanele interesate pot cere informații suplimentare la ALOFM Tecuci, la tel. 0236.820.398.  

Read More
Locuri de munca

Locuri de muncă la Tecuci. Ce ştie primarul şi nu ştim noi?

  În urmă cu un an, doi din cinci români intenţionau ca pe parcursul anului 2019 să îşi schimbe locul de muncă, arăta un studiu efectuat de una din cele mai mari platforme de recrutare online. Studiul întocmit de eJobs dezvăluia principalele trei motive pentru care românii intenţionau să îşi schimbe locul de muncă: pentru […]

Read More
Locuri de munca

Se caută şef serviciu

  Administraţia Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu, studii superioare. Relaţii puteţi obţine la sediul Administraţiei, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 146C, Tecuci. Tel. 0372.959.393 sau 0372.898.961. E-mail: ramparates@municipiultecuci.ro . Informații suplimentare puteţi obţine la ALOFM Tecuci, la tel. 0236.820.398.  

Read More
Locuri de munca

Alte posturi scoase la concurs

  Primăria Negrileşti, judeţul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat (mașinist la mașini pentru terasamente). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechime – nu; permis de conducere categoria B. Concursul se va […]

Read More
Locuri de munca

Posturi de administrator financiar, secretar, fochist şi îngrijitor, scoase la concurs

  Liceul Tehnologic „Costache Conachi“ din comuna Pechea, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii generale; vechime în muncă – nu e cazul. Concursul se va organiza conform […]

Read More