Zi: 3 august 2016

Consiliul local
Tecuci

Noi directori la două societăți tecucene

Ieri, 2 august, Consiliul local Tecuci a fost convocat în ședință de îndată, pe ordinea de zi fiind 6 proiecte de hotărâre. Au fost prezenți 15 consilieri din totalul de 17, lipsind Ghiță Andriuță și Vasile Diaconu. Primul proiect viza numirea reprezentantului U.A.T Municipiul Tecuci în adunarea generală a asociaţilor, la societatea Zone Verzi Tec […]

Read More
error: Content is protected !!