Zi: 26 august 2016

Tecuci

Comunicat de presă

Derularea Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015-2016 continuă, realizându-se prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Tecuci. Începând cu data de 30.08.2016 va începe distribuţia alimentelor în Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali […]

Read More
Tecuci
UAT

UAT Tecuci organizează concurs

 U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 5.09.2016, ora 10, în vederea promovării în grade/ trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual aflat în structura organizatorică a U.A.T. Municipiul Tecuci .  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute de art. 43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor […]

Read More
error: Content is protected !!