Şedinţă de îndată a Consiliului Local

290a3-consiliul2blocal2btecuci Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 9 iunie 2017, ora 16.

Pe ordinea de zi se află următoaree proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii activităților serviciului public de salubritate nr. 84 B/14.06.2013, încheiat cu Societatea „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea „Ecoprest Tec” S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiul Tecuci, încheiat cu Societatea „Ecogroup Tec” S.R.L.

5. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii activităților din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 118/2013 și modificat prin H.C.L. nr. 87/27.04.2017.

6. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013 și modificat prin H.C.L. nr. 186/29.12.2017.

7. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a Cimitirului municipal prin atribuire directă Societății „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 57/23.08.2016.

8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății „Ecogroup Tec” S.R.L. Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ  Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind  acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ  Consiliul Local Tecuci privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci.