Alte angajări la Primăria Tecuci

d60df-primaria-tecuci U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada: 18 iulie 2017, ora 10 – proba scrisă şi 20 iulie 2017, ora 10 – interviul, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci, respectiv:

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional principal Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 functie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier I, grad profesional superior Comp. Arhivă – Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier I, grad profesional superior Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent Birou Achizitii Publice;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de Ia data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la Comp. Resurse Umane, SSM din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Gestiunea Resurselor Umane şi a Funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.