Spicuiri din Bugetul Municipiului Tecuci

Buget La realizarea Bugetului Municipiului Tecuci, în contextul crizei economice și financiare, s-a respectat politica fiscală și bugetară a Guvernului în anul 2018.

Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugete și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.

Nicio cheltuială din fondurile publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanţare.

La fundamentarea sumei s-au avut în vedere… neacordarea celui de al 13-lea salariu aferent anului 2087.

În anul 2018, la data aprobării bugetului inițial, la Municipiul Tecuci derulează 4 (patru) proiecte, și anume: 2 (două) proiecte cu finanțare din Programul de dezvoltare locală PNDL, respectiv „Reabilitare Grădinița cu program Prelungit nr. 17 Tecuci” și „Modernizare străzi în municipiul Tecuci – etapa I”, și 2 (două) proiecte cu finanțare nerambursabilă respectiv „Calitate și performanță în administrația publică – Primăria Municipiului Tecuci” și „Şansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială și locuire, în cartierul N. Bălcescu Tecuci”.

La capitolul „Cultură, recreere, religie” descoperim:

– transferuri către instituţiile subordonate consiliului local în sumă de 1.031,98 mii lei: Casa de Cultură Tecuci = 512,78 mii lei; Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci = 444,20 mii lei;

– asociații și fundaţii în sumă de 202 mii lei care reprezintă susţinere financiară asociații și fundații 192 mii lei şi susținerea cultelor religioase – 10 mii lei;

Capitolul „Cultură, recreere, religie” prevede sumele cu care se finanţează serviciile culturale ce se organizează de Municipiul Tecuci, aferent anului 2018, astfel așa cum sunt aprobate în planul cultural.

La capitolul „Salubritate”, subcapitolul „Alte cheltuieli” este prevăzută suma de 45 mii lei pentru asociații și fundații.

 

Rândurile ce mai sus sunt spicuite din motivare şi din proiectul de hotărâre care reprezintă Bugetul Municipiului Tecuci pe anul 2018.

Dacă lecturezi proiectul ajungi să nu înţelegi următoarele lucruri:

– „contextul crizei economice și financiare”. Despre care criză economică şi financiară este vorba? Toate guvernele care s-au perindat, de un an încoace, ne-au asigurat că România se află pe primul loc în Europa în privinţa creşterii economice. Nici despre criză financiară nu poate fi vorba atâta timp cât au crescut salariile. Iar salariile au crescut fiindcă sunt bani;

– „Nicio cheltuială nu poate fi angajată dacă nu este aprobată”. În anul 2017 Primăria Tecuci a avut cheltuieli care abia acum apar, înscrise în bugetul anului 2018. Nici Muzeul, nici Casa de cultură, nu au stat deoparte şi au avut, încă de la începutul anului, cheltuieli în ciuda „crizei economice și financiare”;

– „neacordarea celui de al 13-lea salariu aferent anului 2087”. De unde ştiu experţii Primăriei că va fi criză economică şi financiară chiar şi în anul 2087?

– Asociaţiile şi fundaţiile din Tecuci vor primi în anul 2018 suma de 237 mii lei, aproape 2,4 miliarde lei vechi. Aceşti bani sunt prevăzuţi la capitolele: „Cultură, recreere, religie” – 192 mii lei; „Salubritate” – 45 mii lei. Care sunt aceste asociaţii şi fundaţii precum şi care este aportul la cultura, recreerea şi salubritatea Municipiului Tecuci?

Acestea sunt doar o parte dintre lucrurile pe care nu le-am înţeles din Bugetul aprobat în Consiliul local Tecuci. Mai precis lucrurile pe care am înţeles că nu le-am înţeles. Dar suntem siguri că Serviciul de comunicare din Primărie îşi va face timp pentru a ni le explica pe îndelete.