Licitaţie publică în vederea atribuirii parcărilor rezidenţiale

Primăria Tecuci organizează Licitaţie publică deschisă în data de 26 iulie 2018, ora 10, în vederea atribuirii parcărilor rezidenţiale. Obiectul licitaţiei îl reprezintă atribuirea parcărilor auto de reşedinţă.

  1. Atribuirea a unui număr de 71 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu nr. 58, bl. A2 şi nr. 60 bl. A1 de la nr. 2 la 11, nr. 13, de Ia nr. 15 la nr. 38, de la 40 la 67, de la 70 la 77. Vor participa locatarii blocurilor nr. 58 – A2 A, 60 – A1, 29 – R1 A şi 27 – E3 A.
  2. Atribuirea a unui număr de 17 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petraşcu nr. 62 bl. B 1, de la nr. 1 la nr. 17; vor participa locatarii blocului nr. 62 – B 1 si bloc K1 din Strada Aleea Sălcioarei nr. 3.
  3. Atribuirea unui număr de 16 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petraşcu nr. 46 bl. I4, de la nr. 1 la nr. 16; vor participa locatarii blocului nr. 46 I4 si 48 G2.
  4. Atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 50 bI. IR de la nr. 1 la 6, de la nr. 8 la nr. 22, de la nr. 24 la nr. 69; vor participa locatarii blocului 50 IR, 54 GI.

Preţul de pornire este de 135 lei an/loc. Taxa de participare în sumă de 5 lei.

Contravaloare Caiet de sarcini de 5 lei. Garanţia de participare procedură este în sumă de 13,5 lei. Durata închirierii până la 31.12.2018.

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care: au debite faţă de bugetul local al municipiului Tecuci; persoanele care deţin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci; persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliu/rezidenţa şi persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor al unui imobil, în blocurile arondate parcării de reşedinţă respective; persoanele fizice/juridice deţinătoare de autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3,5 t; persoanele fizice/juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare, nu au inspecţia tehnică la zi (ITP).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.07.2018.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 26.07.20 18. ora 9.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei/atribuirii: sala de şedinţe a municipiului Tecuci, în data de 26.07.2018 ,ora 10.

Contestaţiile apărute vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de Iuni până vineri între orele 10 -12 Ia serviciul ADPP din cadrul municipiului Tecuci.

 Persoane de contact din cadrul Serviciului ADPP: Lucian Gradea, tel. 0725.802.009 şi Ciprian Aconuţoaie, tel. 0725.802.118.