Neregulile constatate de Federația Protecției Animalelor la adăpostul canin din Tecuci

În urmă cu o săptămână, la data de 21 august, o echipă a Federației Protecției Animalelor și Mediului,  FPAM, a descins la adăpostul public de câini din Tecuci, în urma unor sesizări.

 „De la intrare ni s-a pus în vedere că filmatul şi fotografiatul câinilor şi a adăpostului este interzis, fapt ce contravine prevederilor art. 6 alin. 5 din HG1059/2013, respectiv  <Vizitatorii au dreptul să fotografieze şi să filmeze câinii din adăposturile publice>. Nu ne-am lasat intimidaţi, cunoscând legea, şi am fotografiat câinii şi condiţiile în care erau deţinuţi. Am vizitat adăpostul însoţiţi de medicul veterinar al adăpostului, dl. Leca căruia i-am cerut explicaţii şi i-am sesizat neregulile constatate în timpul viziteiˮ, precizează  Mircea Șerbănoiu, președintele FPAM.

 Constatările echipei FPAM la adăpostul canin din Tecuci sunt următoarele:

 1. Adăpostul este supraaglomerat. Datorită supraaglomerării, ţarcurile sunt mizerabile constituind focar de infecţie şi îmbolnăvire pentru câini;
 2. Hrana era servită în fecale şi urină, constituind un alt motiv de îmbolnăvire şi deces al animalelor;
 3. Animalele nu aveau spaţiu suficient de mişcare, fiind temătoare şi stresate datorită altor câini care doreau sa se simtă „şefi”. Astfel, mulţi câini erau atacaţi permanent de cei cu potenţial de „şef de haită”. Adăpostul seamănă foarte mult cu penitenciarele;
 4. Câinii nu sunt sterilizaţi obligatoriu conform prevederilor art. 132 din HG1059/2013 respectiv, „Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă”. În aceste condiţii nu ne mai miră de ce femelele nasc în adăpost înmulţind numărul câinilor deţinuţi;
 5. Câinii nu sunt microcipaţi, ca şi condiţie obligatorie prevăzută de art. 7 alin. 1 – „Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora”coroborat cu art. 3 alin. 5 din Ordinul 1/2014 al ANSVSA „Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip”;
 6. Câinii nu sunt înregistraţi RECS conform prevedrilor legale art. 7 alin. 1 din Ordinul 1/2014 al ANSVSA;
 7. Nu există cabinet medical veterinat în care să se desfăşoare acţiunile de sterilizare, intervenţii chirurgicale sau eutanasiere, fapt ce ne ridică semne de întrebare asupra întocmirii Referatului de evaluare al adăpostului şi obţinerea Certificatului de înregistrare. Se pare că noua societate nu are Certificat de înregistrare obţinut de la DSVSA pentru desfăşurarea activităţii;
 8. Medicul veterinar nu are dreptul de a desfăşura activităţi medicale neavând deschis punct de lucru la adăpostul public. Conform prevederilor art. 2 şi 3 din H75/2017 – Art. 2 – Un medic veterinar poate inființa doar un singur cabinet medical veterinar individual.

 Art. 3 – Cabinetele medicale veterinare individuale pot infiinţa puncte de lucru, dar condiţionat de angajarea conform legislaţiei in vigoare a cel puţin unui medic veterinar pentru fiecare punct de lucru infiinţat;

 1. Nu există personal suficient pentru efectuarea curaţeniei în ţarcuri;
 2. Nu există angajat asistent/tehnician veterinar conform prevederilor obligatorii ale art. 2 alin 2 din OUG155/2001 „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere” (amendă 10.000 la 20.000 lei).
 3. Nu sunt îndeplinite condiţiile de bunăstare şi protecţie a animalelor.

 Concluziile FPAM:  Ţinând cont de cele de mai sus, orice persoană poate face plângere la ANSVSA sau DSVSA Galaţi sau poate acţiona în instanţă societatea pentru obligarea acesteia de a respecta legile.

Acţiunea poate avea ca efect eutanasierea câinilor din adăpost.