Ședință extraordinară a Consiliului local

Marți, 9 octombrie, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 180/13.08.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, Județul Galați”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, aparținând domeniului privat al municipiului.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr. 24 .

9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3b din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Fărcășanu Grigore în funcția de director executiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci.