Grila de salarizare a angajaţilor din Direcţia Servicii Publice

 

Într-un document transmis Consiliului local Tecuci, sunt prezentate grilele de salarizare ale birourilor care alcătuiesc Direcţia Servicii Publice din Primăria Tecuci.

Conform organigramei aprobată prin HCL 165/29.12.2016, Direcţia Servicii Publice este formată din Biroul întreţinere mecanizată, Biroul întreţinere manuală şi Biroul administrativ.

În cadrul Biroului administrativ figurează 1 post de conducere (vacant) şi 17 de execuţie, în prezent fiind ocupate 15 dintre acestea.

Salariile aferente perioadei aprilie – septembrie 2018, pentru cei 15 muncitori, sunt în cuantum de 237.769 lei (brut), respectiv 132.716 lei (net).

În cadrul Biroului întreţinere mecanizată figurează 1 post de conducere (ocupat) şi 19 de execuţie, în prezent fiind ocupate 18 dintre acestea.

Salariile aferente perioadei aprilie – septembrie 2018, pentru cei 18 muncitori sunt în cuantum de 267.932 lei (brut), respectiv 179.800 lei (net).

În cadrul Biroului întreţinere manuală figurează 1 post de conducere (vacant) şi 22 de execuţie (vacante).

Raportul este semnat de ing. Pârvu Constantin, director.