Precizări privind un proiect derulat cu fonduri europene

 

În urma articolului „Cursurile organizate de Primărie pe înțelesul tuturor” apărut în Ziarul Tecucean în data de 10 noiembrie 2018, Silvia Perianu, consilier la Biroul Fonduri Europene din cadrul Primăriei Tecuci, a ţinut să facă câteva precizări:

<<„Șansa T” este un proiect finanțat cu fonduri europene, implementat de către Primăria Municipiului Tecuci în parteneriat cu Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod apel POCU/ 20/4/2.

Obiectivul specific 4.2, din cadrul POCU 2014-2020, vizează : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-rome), prin implementarea de măsuri integrate.

La baza scrierii proiectului „Șansa T” a stat o analiză sociologică realizată în anul 2016, în cartierul Nicolae Bălcescu. Rezultatele analizei au dovedit faptul că în zona „Nicolae Bălcescu” din Tecuci există o comunitate marginalizată, non-romă. Această concluzie a încadrat solicitarea finanțării pe Obiectivul specific 4.2 al axei prioritare 4 POCU, așa cum a fost menționat mai sus. Contractul de finanțare a proiectului este semnat chiar de către ministrul delegat pentru Fondurile Europene de la acea dată, doamna Rovana Plumb, fapt ce atestă respectarea tuturor etapelor procedurale de evaluare ale proiectului, cât și legalitatea obținerii finanțării.

Este foarte important să se rețină faptul că PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ NU SUNT EXCLUSE DIN PROIECTUL „ȘANSA T” ci trebuie să reprezinte maxim 10% din grupul țintă.

Orice persoană din cartierul „Nicolae Bălcescu”, care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a face parte din grupul țintă și care s-a înscris în proiect, poate beneficia de avantajele oferite prin intermediul proiectului„Șansa T”!

Criteriile de eligibilitate ale grupului țintă sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a face parte din grupul țintă al proiectului.

Așadar, o persoană trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a.) Să aibă domiciliul în cartierul „Nicolae Bălcescu” din Tecuci

b.) Să facă parte dintr-una din categoriile de mai jos:

2/2

– Persoană aflată în risc de sărăcie;

– Persoană care se confruntă cu deprivarea materială severă;

– Persoană care trăiește într-o gospodărie cu o intensitate extrem de redusă a activității.

Proiectul „Șansa T” este un proiect integrat care desfășoară activități de educație, de formare pe piața muncii, de antreprenoriat, servicii medico-sociale, de îmbunătățire a condițiilor de locuit, servicii de asistență juridică, dar și de combatere a discriminării pentru comunitatea din cartierul „Nicolae Bălcescu” din Tecuci.

Proiectul „Șansa T” respectă principiile egalității de șanse, ale dezvoltării durabile, de inovare socială și de nediscriminare.

Organizarea cursurilor de calificare din cadrul activității 2 a proiectului „Șansa T” este una dintre măsurile ce contribuie la pregătirea profesională a persoanelor care nu au nicio calificare și/sau a celor care au deja una și vor să se califice sau să se perfecționeze în mai multe domenii. Ambele categorii menționate își vor crește șansele de angajare în câmpul muncii prin frecventarea și finalizarea acestor cursuri din proiect. Posibilitățile de recrutare ale angajatorilor locali nu sunt afectate dacă piața muncii dispune de personal calificat, cu capacități sporite de adaptare.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, partener în proiect, implementează deja activitățile educative de care este responsabilă, iar copiii și părinții lor au văzut deja rezultate: cursuri extracurriculare, masă caldă, jocuri educaționale și de perspicacitate, jocuri de echipă și creștere a încrederii în sine, etc. De asemenea, unii dintre cei mici se pot mândri deja cu premii naționale și județene.

„Șansa T” este un proiect pentru oameni care poate aduce plus valoare atât în comunitatea din cartierul „Nicolae Bălcescu”, cât și la nivelul întregului oraș, contribuind în mod direct la îmbunătățirea nivelului de trai.

 

Echipa de implementare proiect „Șansa T”>>